"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2010 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015. 03
27-01-2010 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2010. 20
28-01-2010 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương. 24
03-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 26
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2010. 28
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
30-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 79
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
08-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2008. 82
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
05-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 100
05-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 111
05-01-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 121
53,026,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner