"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 25 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
23-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. 03
23-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. 06
23-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. 37
23-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 39
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
30-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. 44
30-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2010. 47
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 51
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 52
53,195,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner