"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2015 Ngày 31 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nội tiết và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 03
12-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. 07
27-10-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. 14
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
02-10-2015 Nghị quyết số 80/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Lệ Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 22
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2015 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 40
09-10-2015 Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 52
16-10-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi. 53
52,780,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner