"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2015 Ngày 20 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. 18
26-05-2015 Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 25
26-05-2015 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 56
26-05-2015 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 63
53,351,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner