"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2015 Ngày 05 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch và điều chỉnh tọa độ điểm góc khu vực khoáng sản trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2015. 06
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 104
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 111
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2015. 114
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015. 118
22-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014. 120
22-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013. 123
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2015 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 127
53,359,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner