"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2008 Ngày 20 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-07-2008 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2008 Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2008. 60
30-07-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. 63
30-07-2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc quy định giá bán vắc xin tiêm phòng cho gia súc năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 66
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-07-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 09
30-07-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 15
30-07-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 28
30-07-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 51
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quy Đạt. 69
23-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 71
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2007. 74
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng sân vận động huyện Minh Hóa. 94
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 96
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 103
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
23-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2007. 108
23-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. 110
23-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Sơn Hóa, Lê Hóa) giai đoạn 2009 - 2020. 113
23-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 115
52,836,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner