"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2013 Ngày 15 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2013 Quyết định số 1449/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 32
26-06-2013 Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh. 40
05-07-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014. 41
08-07-2013 Quyết định số 1562/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 54
53,010,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner