"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2015 Quyết định số 3636/2015/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp. 03
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
21-12-2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 56
21-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 58
21-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2016. 67
21-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2016. 101
21-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện (nguồn vốn ngân sách huyện). 106
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 3791/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh. 118
29-12-2015 Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 120
29-12-2015 Quyết định số 3826/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015. 122
29-12-2015 Quyết định số 3827/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 123
51,546,764 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner