"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2015 Ngày 25 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
27-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 31
27-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Trạch. 38
27-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Quảng Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 56
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2015 Quyết định số 2496/QĐ-UBND về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 118
08-09-2015 Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 120
10-09-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 121
53,359,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner