"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 02
15-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008. 04
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2009 Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong Quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình. 06
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
31-12-2009 Mục lục Công báo số 2009/ML1 mục lục Công báo năm 2009. 29
53,045,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner