"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58 + 59           Năm 2015 Ngày 30 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 03
11-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 43
11-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 57
11-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 ban hành tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 72
11-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 6). 74
11-12-2015 Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 81
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 87
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về việc giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình. 126
53,359,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner