"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52 + 53           Năm 2015 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2015 Quyết định số 3299/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 41
23-11-2015 Quyết định số 3367/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 42
27-11-2015 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 43
27-11-2015 Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã. 57
27-11-2015 Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 82
52,887,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner