"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2015 Ngày 10 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
12-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Minh Hóa. 13
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2015 Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Liễu Hạnh Công Chúa. 25
10-06-2015 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Minh Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 27
10-06-2015 Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 28
10-06-2015 Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 29
15-06-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 30
15-06-2015 Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015. 41
17-06-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về đẩy mạnh và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020. 43
18-06-2015 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch địa phương Bãi biển Nhật Lệ - Quang Phú. 46
18-06-2015 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. 50
18-06-2015 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch địa phương Bãi biển Bảo Ninh. 52
25-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. 55
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
30-06-2015 Công văn số 185/UBND về việc đính chính văn bản. 59
52,821,021 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner