"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2015 Ngày 25 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
29-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 07
29-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn năm 2015. 18
29-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2015. 25
29-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước và dự toán đầu tư phát triển thị xã Ba Đồn năm 2015. 53
29-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo phân loại đơn vị hành chính thị xã Ba Đồn. 90
29-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn. 92
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2015 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 94
23-01-2015 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 117
53,065,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner