"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2015 Ngày 15 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 15
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 22
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2015 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 24
27-07-2015 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 26
28-07-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 28
52,773,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner