"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 25 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
10-08-2007 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc “Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cảng Hòn La (giai đoạn 1) từ nguồn vốn trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008”. 05
13-08-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. 10
20-08-2007 Quyết định số 1884/QĐ-UBND ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 34
21-08-2007 Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 40
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường. 07
16-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 15
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 31
24-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 49
53,040,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner