"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
22-07-2011 Nghị quyết số 16A/2011/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
22-07-2011 Nghị quyết số 17A/2011/NQ-HĐND về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 09
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
01-08-2011 Nghị quyết số 165/2011/NQ-HĐND về việc thông qua "Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 11
01-08-2011 Nghị quyết số 166/2011/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 13
01-08-2011 Nghị quyết số 167/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 21
01-08-2011 Nghị quyết số 168/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 23
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2011 Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ IV (2006 - 2010). 44
12-08-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 50
53,045,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner