"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2011 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2011. 03
10-12-2010 Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập. 14
10-12-2010 Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 19
10-12-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). 32
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 43
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
07-12-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện. 48
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng Bình. 51
10-12-2010 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Mão. 58
52,961,739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner