"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2015 Ngày 20 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình. 03
08-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 13
16-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2015 Quyết định số 3565/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 60
14-12-2015 Quyết định số 3585/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 63
52,778,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner