"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2012 Ngày 10 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2012 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc giao bổ sung tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2012. 03
18-04-2012 Chỉ thị số 07/CT-CT về việc tăng cường công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 07
19-04-2012 Quyết định số 885/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 11
19-04-2012 Quyết định số 886/QĐ-CTUBND về việc phân khai chi tiết vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2012 tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 24
19-04-2012 Quyết định số 891/QĐ-CTUBND về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012. 27
23-04-2012 Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình năm 2012. 31
24-04-2012 Quyết định số 923/QĐ-CT phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “ Báo cáo thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khe Lau, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch” của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí PVC - Trường Sơn. 37
24-04-2012 Quyết định số 924/QĐ-CT phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “ Báo cáo thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Lèn Hung Mè, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa” của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí PVC - Trường Sơn. 39
25-04-2012 Quyết định số 935/QĐ-CT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2011 - 2012 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2012 - 2013. 41
25-04-2012 Quyết định số 936/QĐ-CT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục - thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện, thành phố năm học 2012 - 2013. 56
52,946,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner