"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 03
02-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 50
02-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 54
02-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 57
02-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 59
02-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 66
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 77
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012. 85
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập. 122
53,189,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner