"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2012 Ngày 30 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình. 03
23-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015. 20
23-08-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào tỉnh Quảng Bình. 29
06-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 43
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2012 Quyết định số 1896/QĐ-CT về việc quy định giá thuê thuyền tham quan Động Phong Nha - Đệ nhất kỳ quan và Động Tiên Sơn. 52
04-09-2012 Chỉ thị số 16/CT-CT về việc tiêm phòng bắt buộc văcxin cho đàn gia súc, gia cầm. 54
06-09-2012 Chỉ thị số 17/CT-CT về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII (2013 - 2014). 56
13-09-2012 Chỉ thị số 18/CT-CT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013. 59
52,793,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner