"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 05 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 03
09-08-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 95
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
23-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 104
23-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. 109
23-07-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện và cấp xã thuộc huyện Tuyên Hóa. 112
23-07-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 114
52,832,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner