"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2007 Ngày 15 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2006. 02
07-12-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn. 04
07-12-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 28
10-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010. 56
53,340,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner