"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 25 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 07
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2013. 16
21-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 31
21-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Minh Hóa. 58
21-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc chuyển địa điểm thao trường bắn súng xã Yên Hóa về địa điểm tiểu khu 3, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 61
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
19-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 63
19-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2011. 72
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 89
52,855,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner