"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2013 Ngày 20 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-09-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 08
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
28-08-2013 Nghị quyết số 120/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. 13
28-08-2013 Nghị quyết số 121/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 16
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
20-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Minh Hóa. 20
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-09-2013 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014. 42
09-09-2013 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2013. 47
13-09-2013 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013. 49
16-09-2013 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc công nhận các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí Quảng Bình lần thứ VIII (2011 - 2012). 51
18-09-2013 Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 55
53,342,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner