"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
27-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2012. 23
27-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2013. 25
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
29-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2012. 32
29-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 52
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. 59
53,044,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner