"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2013 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
25-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2013 cho ngân sách các xã, thị trấn. 19
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2013 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu huấn luyện và nuôi chó phát hiện ma túy của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. 88
07-01-2013 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 91
07-01-2013 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 94
10-01-2013 Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2012. 97
10-01-2013 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2020. 99
15-01-2013 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2013. 109
16-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. 117
52,856,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner