"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2013 Ngày 20 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2011. 03
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 05
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013. 13
24-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2012. 16
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2013. 18
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
18-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 22
18-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về phân bổ Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 43
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
25-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về Dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2013. 61
25-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 91
25-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 98
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 102
28-12-2012 Quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Đồng Hới đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2012. 105
28-12-2012 Quyết định số 3286/QĐ-CT khoản 1, Điều 8 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. 106
28-12-2012 Quyết định số 3297/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2013. 107
53,044,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner