"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 25 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2007 Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu năm 2007. 03
29-05-2007 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. 05
30-05-2007 Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 08
30-05-2007 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 22
30-05-2007 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 30
30-05-2007 Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 46
22-05-2007 Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc phê duyệt mua Thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2007. 52
19-06-2007 Công văn số 1222/UBND v/v Đính chính Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 22/5/2007. 60
52,855,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner