"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2020 Ngày 15 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
30-11-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. 29
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2020 Quyết định số 4582/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. 32
02-12-2020 Quyết định số 4583/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 37
02-12-2020 Quyết định số 4584/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 42
10-12-2020 Quyết định số 4686/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 45
53,359,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner