"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2014 Ngày 10 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 05
12-06-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23
17-06-2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tại Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015”. 36
19-06-2014 Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 37
23-06-2014 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh. 39
25-06-2014 Quyết định số 1643/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th¬¬ường xuyên. 40
30-06-2014 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 43
30-06-2014 Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 45
01-07-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. 47
53,044,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner