"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2008 Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc quy định giá chi tiết Mục C2.7 cho các loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 02
09-06-2008 Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2008. 43
09-06-2008 Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch khôi phục đàn trâu bò sau đợt rét năm 2008. 46
09-06-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đốm trắng ở tôm nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. 53
13-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá. 56
53,039,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner