"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 10 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2008 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin. 03
25-03-2008 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Bình, chuyển các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ủy ban này sang các sở có liên quan thực hiện. 06
25-03-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình. 09
27-03-2008 Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. 15
28-03-2008 Thông báo số 634/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2008. 18
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
18-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển Giáo dục và dạy nghề đến năm 2010. 26
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. 45
53,043,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner