"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2011 Ngày 15 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
28-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần. 35
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2011 Quyết định số 1596/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020. 51
15-07-2011 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 65
18-07-2011 Quyết định số 1679/QĐ-UBND ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 79
18-07-2011 Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 101
19-07-2011 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng. 112
53,362,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner