"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 25 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
18-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2011. 02
18-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. 17
18-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 39
07-01-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 43
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2011 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 57
52,824,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner