"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 20 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 03
11-08-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y. 09
01-09-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 41
14-09-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 49
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2009 Quyết định số 2130/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 15
17-08-2009 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật của các loài cây giống trồng rừng ngập mặn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 17
17-08-2009 Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới. 19
19-08-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010. 21
20-08-2009 Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 26
25-08-2009 Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực xung quanh Làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 27
26-08-2009 Quyết định số 2274/QĐ-UBND phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty Cổ phần. 32
31-08-2009 Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 35
31-08-2009 Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình. 39
01-09-2009 Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung mức trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi cho các xã biên giới huyện Minh Hóa. 44
08-09-2009 Quyết định số 2482/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. 46
53,023,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner