"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2010 Ngày 10 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
10-06-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Quảng Ninh. 57
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2010 Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 25
14-06-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 26
14-06-2010 Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 27
14-06-2010 Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 28
14-06-2010 Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 29
14-06-2010 Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 30
14-06-2010 Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 31
22-06-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. 32
23-06-2010 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 40
25-06-2010 Quyết định số 1426/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 43
29-06-2010 Quyết định số 1471A/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lệ Ninh thành Công ty TNHH Một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình". 45
29-06-2010 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình". 49
30-06-2010 Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Cao su Việt Trung thành Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung". 53
53,194,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner