"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2010 Ngày 20 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-06-2010 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
14-06-2010 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
14-06-2010 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 05
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2009 - 2010 và tuyển sinh năm học 2010 - 2011. 06
24-05-2010 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010. 15
31-05-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng c¬ường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh phục vụ mùa du lịch lễ hội. 17
31-05-2010 Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. 20
03-06-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 23
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 09
14-06-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện Minh Hóa và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 27
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
13-05-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 40
13-05-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 41
13-05-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII - nhiệm kỳ 2004 - 2011. 42
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
10-05-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 43
26-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 48
28-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 54
53,264,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner