"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 15 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 03
04-05-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước. 06
10-05-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 09
29-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. 25
29-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục, công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. 32
31-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 38
02-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 46
15-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 60
22-06-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 76
27-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. 113
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè. 17
18-05-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 19
52,709,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner