"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2014 Ngày 05 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
28-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
25-11-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc quy hoạch tổng thể Khu du lịch sinh thái Thác Bụt - Giếng Tiên. 15
25-11-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa). 17
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 19
10-11-2014 Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông, Internet áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 20
20-11-2014 Quyết định số 3346/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 48
28-11-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 49
52,846,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner