"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2010 Ngày 30 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2010 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 03
25-08-2010 Quyết định số 2065/QĐ-UBND việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. 16
30-08-2010 Quyết định số 2124/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 18
16-09-2010 Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2010 - 2020. 33
16-09-2010 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý ở Việt Nam 2008 - 2012" hợp phần Đồng Hới, Quảng Bình (năm thứ 3). 42
21-09-2010 Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010 cho các trường bán công chuyển sang công lập. 44
23-09-2010 Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc quy định giá khởi điểm các lô đất thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. 48
53,276,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner