"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2010 Ngày 25 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2010 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng cảnh Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con. 03
04-10-2010 Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 05
04-10-2010 Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc công bố dịch tai xanh ở lợn. 13
08-10-2010 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt. 14
11-10-2010 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt (đợt 2). 16
14-10-2010 Quyết định số 2636/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015”. 18
19-10-2010 Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010. 48
22-10-2010 Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt (đợt 3). 50
53,189,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner