"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 03
12-12-2013 Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 70
12-12-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình. 73
12-12-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 75
12-12-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 87
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
11-12-2013 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2013 Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 98
18-12-2013 Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 101
23-12-2013 Quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc phân bổ muối ăn dự trữ Quốc gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 104
23-12-2013 Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 106
24-12-2013 Quyết định số 3186/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 109
24-12-2013 Quyết định số 3187/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 112
24-12-2013 Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 114
53,078,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner