"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2022 : 142 văn bản.
Công nghiệp - Thương mại 3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 11 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 14 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư 8 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 6 văn bản
 
Lao động - TB&XH 14 văn bản
 
Lĩnh vực khác 21 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ 10 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 9 văn bản
 
Tài chính - Thuế 20 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường 9 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 4 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra 4 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT 5 văn bản
 
Y tế - Dân số 5 văn bản
 
47,567,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner