"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 34 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26-12-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
21-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008.
20-12-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
17-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y, khuyến nông; cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách; giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn.
17-12-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
17-12-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố.
17-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.
08-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
07-12-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn.
07-12-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2006.
23-11-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2007 để bổ sung kinh phí cho các đơn vị.
23-11-2007 Quyết định số 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, mục dự phòng tăng biên chế khối huyện, thành phố thuộc ngân sách tỉnh năm 2007 để cấp kinh phí cho các đơn vị.
20-11-2007 Quyết định số 2807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2007.
18-09-2007 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số quy định để thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá hàng miền núi năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
14-09-2007 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do Trung ương, các địa phương, đơn vị và cá nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 2.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,219,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner