"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 1992)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 1 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-1992 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg ngày 6/10/1992 và Chỉ thị 13/TTg ngày 19/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
52,970,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner