"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 1992)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-1992 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thu chi tiền mặt.
05-11-1992 Chỉ thị số 43/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thanh toán nợ giai đoạn II Kết hợp giải quyết tồn đọng qua thực hiện Quyết định 315, 330/HĐBT và Nghị định 388/HĐBT.
10-10-1992 Quyết định số 503/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục và thẩm quyền định giá.
07-04-1992 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "thực hiện chế độ thu thuế tài nguyên đối với việc khai thác vật liệu địa phương".
23-03-1992 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
52,799,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner