"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2007 Quyết định số 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,231,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner