"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 1993)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 1993:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-06-1993 Quyết định số 514/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xác định các khu vực là điểm cấm, cắm biển cấm người nước ngoài qua lại.
10-05-1993 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý tình hình khó khăn của các hợp tác xã tín dụng.
27-02-1993 Chỉ thị số 07/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “ kiện toàn bộ máy quản lý các dự án kinh tế mới”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,693,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner